Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang:

Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phấn đấu, trưởng thành

Thứ Sáu, 29-01-2021, 17:19

Điểm nhấn nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó có nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước). Tín hiệu đáng mừng là năm 2020, dù rất khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Bắc Ninh vẫn duy trì được tăng trưởng dương 1,36% bởi nỗ lực vượt khó với nhiều sáng kiến thiết thực.

Bám sát ba dấu mốc quan trọng: 2025, 2030, 2045 mà Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng, mục tiêu phát triển phù hợp từng giai đoạn. Một trong những giải pháp đột phá là “Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh...”. Bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới Thành phố trực thuộc Trung ương, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh tập trung ứng dụng và phát triển công nghệ mới, xây dựng và tổ chức mạng lưới hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, chú trọng phát triển xanh, bền vững, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số. Song song phát triển kinh tế, tỉnh quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế với chính sách hỗ trợ cao hơn mức chung toàn quốc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Con người Bắc Ninh năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được cốt cách, đằm thắm riêng có của người quan họ bởi di sản văn hóa phi vật thể và bản sắc văn hóa luôn được trân trọng, gìn giữ, kế thừa.
 
 Thực tế chứng minh, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn tự khẳng định mình, vượt qua mọi định kiến, khắc phục khó khăn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện; đóng góp tâm huyết, tài năng, trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể vững mạnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều cán bộ nữ đã được điều động, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong quy hoạch dự nguồn cán bộ các cấp, các ngành. Lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh có nữ Bí thư Tỉnh ủy và nữ Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tổng số 369 đồng chí cấp ủy viên của 11 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh được bầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 66 nữ, chiếm 17,9% (tăng 4,6% so với khóa trước).
 
 Tuy nhiên, so với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, quy hoạch dự nguồn, bổ nhiệm còn thấp. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, trưởng thành với những giải pháp phù hợp trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm để lựa chọn được những cán bộ nữ trẻ, có đủ đức tài cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh.