Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 22-06-2020, 07:11
Người dân có thể tự tra cứu trực tuyến thông tin về thẻ bảo hiểm y tế từ website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

NDĐT- Hiện nay, người bệnh có thể tự tra cứu thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Điều này giúp tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ khám, chữa bệnh của người tham gia.

Tự tra cứu trực tuyến thông tin về thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay, người bệnh có thể tự tra cứu được thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ khám, chữa bệnh (KCB) của người tham gia BHYT.

Các thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực tiếp vào phần mềm quản lý KCB của cơ sở y tế. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ KCB BHYT của người tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức KCB BHYT, quản lý quỹ BHYT của các cơ sở KCB và của cơ quan BHXH.

Các trường hợp gia hạn thẻ BHYT, đủ điều kiện miễn cùng chi trả được cập nhật kịp thời trên hệ thống giúp người bệnh được bảo đảm đầy đủ quyền lợi KCB ngay khi đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, người bệnh có thể tự tra cứu được thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng BHYT, đồng thời tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ KCB của người tham gia BHYT.

Dùng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định danh y tế

Cũng từ ngày 25-5, quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế của Bộ Y tế cũng có hiệu lực. Theo đó, mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) được sử dụng làm mã định danh y tế.

Cụ thể, mã định danh y tế (HID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe .

Nguyên tắc xác định mã định danh y tế là mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất. Mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời.

Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Theo quy định mới này của Bộ Y tế, mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời. Cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số, là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam ban hành. Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm: mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu người dân có tham gia BHYT).

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản. Đó là luôn trong trạng thái sẵn sàng để các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng. Đồng thời, có khả năng xác định danh tính của một cá nhân gắn liền với một mã định danh hợp lệ; có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin khác nhau; có khả năng tạo liên kết và kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

BHXH Việt Nam phối hợp Bộ Y tế cấp và quản lý mã số BHXH của người dân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Đồng thời, BHXH Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin.

Thời gian qua, chính sách BHYT đã từng bước khẳng định là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi bị ốm đau không bị rơi vào cảnh nghèo đói. Sắp tới, các hoạt động truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; tăng cường truyền thông về tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT... sẽ được đẩy mạnh. Từ đó, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

XUÂN ANH