Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Hà Nội đạt 90,1%

Thứ Năm, 24-09-2020, 15:59

Đến năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế tại Hà Nội đạt hơn bảy triệu người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số, tăng 12,7 lần so với năm 1995. 

Chiều 24-9, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội và Sở Y tế tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô. 

Tại lễ ký kết, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, Hà Nội với địa bàn rộng, có quy mô dân số lớn, là nơi tập trung nhiều bệnh viện đầu ngành của cả nước, nên số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT lớn. Trong suốt những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn Thủ đô được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và của Thành ủy, UBND Thành phố, BHXH TP Hà Nội và Sở Y tế đã ký kết chương trình phối hợp, kế hoạch, hướng dẫn liên ngành, cùng nhau phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. 

Đối tượng tham gia BHYT ngày càng được mở rộng và tăng nhanh. Đến năm 2020, số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt hơn bảy triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số, tăng 12,7 lần so với năm 1995. Số lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng nhanh qua từng năm, đến năm 2020 ước hơn 12 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng 7,5 lần so năm 1995. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên và quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng phạm vi hưởng…

Theo Quy chế phối hợp được ký kết giữa hai bên, BHXH TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội chú trọng tăng cường phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHYT; tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT cũng như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT. 

Trong công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc BHXH TP phải đồng chủ trì hội nghị công tác khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ 1-2 lần/năm. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả, tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ BHYT. Phối hợp trong việc thực hiện đấu thầu thuốc, phân bổ kinh phí chi khám, chữa bệnh BHTY hằng năm trình UBND TP phê duyệt theo quyết định. 

Định kỳ hằng quý, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo BHXH TP Hà Nội họp giao ban đánh giá các hoạt động trong quý, thống nhất chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh và định hướng giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chung của hai bên trong thời gian tiếp theo… 

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyên, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cũng khẳng định, trong những năm vừa qua, Sở Y tế và BHXH TP Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở chuyên môn tạo điều kiện cho người dân đi khám, chữa bệnh và thực hiện đúng quy định về chuyên môn, dịch vụ; cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh đến khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám, làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng như thanh toán viện phí… “Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phối hợp chặt chẽ với BHXH TP để tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT và cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn; kịp thời đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT và chính sách liên quan đến BHYT”.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở và BHXH TP Hà Nội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác BHYT trên địa bàn Thủ đô. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về chính sách BHYT và tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn ngày càng tăng; quyền lợi của người tham gia BHYT được thực hiện một cách chu đáo và ngày càng nâng cao chất lượng…

Ông Ngô Văn Quý nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hai ngành gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ. Quan trọng hơn là bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội của Thủ đô ngày càng nâng lên.

NHẬT ANH