Tư vấn Đối thoại

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:28

Những trường hợp nào được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp?

Trong những trường hợp nào, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám, chữa bệnh được thanh toán chi phí trực tiếp? MAI THU HÀ (Thanh Hóa)

Trả lời:

Theo Luật BHYT, tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

- Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Theo Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10-6-2019 của Bộ Y tế, ngoài các trường hợp trên, người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh trong các trường hợp:

- Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;

- Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT;

- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu phải đáp ứng điều kiện gì? Ngoài chế độ hưu trí thì có được hưởng thêm chế độ chính sách gì không? PHẠM MINH THÀNH (Hà Nội)

Trả lời:

Ngày 6-6-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-7-2019.

Về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, Điều 3 Nghị định này quy định:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH);

b) Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

c) Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng một bậc lương (trừ trường hợp thăng cấp bậc hàm cấp tướng).

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ một năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều này còn được hưởng trợ cấp một lần như sau:

a) Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ một năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu.