Trình Quốc hội cho phép kéo dài thời hạn thanh toán quỹ kết dư BHYT

Thứ Ba, 22-10-2019, 06:24

NDĐT - Chính phủ vừa trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30-6-2020.

Chiều nay, 21-10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2015. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố nêu tại điểm b khoản 3 Tờ trình này được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 đến hết ngày 30-6-2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.

Tờ trình về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2015 của Chính phủ cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2016 - 2020 còn hạn chế, thì nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 là một trong những giải pháp quan trọng để cơ sở KCB có trang thiết bị để thực hiện dịch vụ và người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng.

“Việc cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kinh phí này cũng là một giải pháp quan trọng, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước (vì nếu không, ngân sách nhà nước hoặc cơ sở KCB sẽ phải đầu tư) và thực hiện có hiệu quả mục tiêu đến năm 2020, giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân”, Tờ trình nói rõ.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trên cơ sở của ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tám.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho KCB.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các lý do xin cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kết dư của Quỹ khám chữa bệnh cho 11 địa phương theo đề nghị của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang, thiết bị y tế, vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518.389 triệu đồng đến hết 30-6-2020 và Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quá trình quản lý, nếu tiếp tục phát sinh khoản kinh phí còn dư không sử dụng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định là thu hồi, nộp về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để điều tiết chung. Vấn đề này cần trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời chưa thanh toán 518.389 triệu đồng gồm:

- Trường hợp đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trong thời hạn 12 tháng, nhưng thanh toán sau thời hạn 12 tháng có tám tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Nai, Lai Châu, Lạng Sơn, Long An, Quảng Ngãi); tổng số tiền phải thanh toán theo hợp đồng đã ký là 342.544 triệu đồng (trong đó: đã tạm ứng 187.927 triệu đồng; còn phải thanh toán là 154.617 triệu đồng). Các địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho KCB.

- Trường hợp đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 12 tháng, nhưng phê duyệt kết quả đấu thầu, tạm ứng, lắp đặt, bàn giao tài sản hoàn thành sau thời hạn 12 tháng có hai tỉnh (Bình Phước, Tuyên Quang), cả hai tỉnh này đã hoàn thành lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế cho các cơ sở KCB. Tổng số kinh phí phải thanh toán theo hợp đồng là 4.523 triệu đồng (trong đó: đã tạm ứng 1.938 triệu đồng, còn phải thanh toán 2.585 triệu đồng).

- Trường hợp đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 12 tháng, nhưng phê duyệt kết quả đấu thầu sau thời hạn 12 tháng (chưa tạm ứng, lắp đặt, bàn giao tài sản) có Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền phải thanh toán là 171.322 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN - Ảnh: CHƯƠNG LINH