Thu hồi gần 221 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 12-06-2019, 18:16

NDĐT- Qua thanh tra, kiểm tra tại hơn 6.300 đơn vị và một số địa phương về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, các đơn vị đã nộp số tiền gần 221 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong năm tháng đầu năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT và BH thất nghiệp.

Đến hết ngày 31-5, Vụ Thanh tra - Kiểm tra (BHXH Việt Nam) đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại năm tỉnh: Bình Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cao Bằng; phối hợp Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra tại tỉnh Nghệ An, Cà Mau và Lào Cai.

Quá trình thanh tra tại bốn địa phương là Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Cà Mau, đã phát hiện 428 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn một tỷ đồng; 1.580 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng hơn 2,3 tỷ đồng. Kết quả, tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là hơn 15,2 tỷ đồng.

BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 6.359 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 2.562 đơn vị; kiểm tra tại 2.921 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 876 đơn vị. Qua đó, phát hiện 7.024 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng gần 28,6 tỷ đồng; 6.713 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng hơn năm tỷ đồng. Các đơn vị đã nộp số tiền nợ BHXH, BHYT trong thời gian thanh tra là hơn 205,7 tỷ đồng.

Định kỳ hằng tháng, BHXH các tỉnh, thành phố cần báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động, kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý; tập trung đẩy mạnh thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ từ ba tháng trở lên, đặc biệt tại các đơn vị có số nợ lớn. Đồng thời, chuyển hồ sơ những đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

XUÂN ANH