Sẽ xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Thứ Sáu, 15-05-2020, 23:11
Ảnh minh họa: Internet.

NDĐT- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến 30-4 năm nay, số người tham gia BHXH bắt buộc đat gần 14,5 triệu người. Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người.

Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người.

HÀ DUNG