Sẵn sàng để phục vụ

Thứ Hai, 28-09-2020, 03:41

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước năm 2019 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, trong khối bảy cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đơn vị dẫn đầu với chỉ số 0,904.

Ðây là năm thứ ba liên tiếp BHXH Việt Nam đứng ở vị trí này trong bảng xếp hạng, được xây dựng trên cơ sở đánh giá điểm số cụ thể của từng hạng mục liên quan như hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT... Có thể nói, kết quả nêu trên không chỉ cho thấy những nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng CNTT với vai trò là một công cụ, giải pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Trên thực tế những năm qua, nhất là trong thời gian gần đây, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa hành chính như: việc thiết lập các hệ thống thông tin, hệ thống giám định bảo hiểm y tế (BHYT), cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tạo nền tảng dữ liệu giúp đơn giản hóa TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Với phương châm “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy người dân làm tâm điểm”, trên cơ sở những đòi hỏi từ thực tiễn, BHXH Việt Nam không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách quy trình nghiệp vụ, tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân. Ðơn cử như việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động đã giúp 100% số đơn vị sử dụng lao động giảm chi phí nhân lực và thời gian cho việc quản lý, lưu giữ, cập nhật thông tin. Hay như qua việc giản lược các tiêu chí, thiết kế lại mẫu kê khai trong các TTHC đã giúp giảm khoảng một nửa thời gian giải quyết hưởng các chế độ BHXH...

Thông qua Cổng Dịch vụ công của ngành, BHXH địa phương và những nội dung được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ năm 2019; qua việc triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng qua số hotline 19009068, qua hệ thống Chatbot hỗ trợ trả lời khách hàng tự động bằng trí tuệ nhân tạo hay hệ thống tương tác đa phương tiện..., người dân, doanh nghiệp đã thật sự nhận được nhiều tiện ích trong việc tham gia - thụ hưởng BHXH, BHYT. Ðặc biệt, trong số 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đến nay BHXH Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 19 thủ tục hành chính, trong đó 15 dịch vụ công trực tuyến của BHXH đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ðây đều là những TTHC có số lượng hồ sơ lớn, liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân. Riêng trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhất là các thủ tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tạo nhiều thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH...

Những nỗ lực, kết quả nêu trên cũng chính là những bước tiến trong việc hiện thực hóa mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đó là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ đó củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia hệ thống BHXH.

Nam Anh