Phấn đấu mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 18-01-2021, 03:26
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ thông tin về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021. Ảnh: PHẠM CHÌNH

Năm 2021, với phương châm hành động "Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tập trung triển khai tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2%; số người tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so lực lượng lao động, vượt 0,5% so chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số...

Vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Tại Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về BHXH, BHYT năm 2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2020 khép lại, ngành BHXH Việt Nam đã cùng cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vượt 100,1% chỉ tiêu theo dự toán Chính phủ giao; số nợ giảm xuống dưới 3% trên tổng số phải thu. Diện bao phủ BHXH đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 1,128 triệu người, tăng gấp hai lần so năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,1% so chỉ tiêu năm 2021 của Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Ðặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, vượt 10,85% so với Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2012 của Bộ Chính trị đề ra.

Ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng tốt nhất chính sách ưu việt của Ðảng, Nhà nước. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, BHXH Việt Nam chủ động phối hợp các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, như: Chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT, cấp thuốc BHYT, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID - BHXH số thay thẻ BHYT giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai... Công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT ở các cấp, ngành; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện và củng cố thêm niềm tin, sự yên tâm của nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT; qua đó chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT.

Ðặc biệt, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), đến thời điểm này, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. Dự kiến thời gian tới, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả nêu trên đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam đánh giá cao tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành vừa qua. Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cho rằng: BHXH Việt Nam là một trong những cơ quan của Chính phủ triển khai hiệu quả, thiết thực công tác đổi mới, hiện đại hóa, tinh giản đầu mối bộ máy hành chính, cải cách hành chính và mạnh dạn tin học hóa một cách thật sự. Kết quả đó không chỉ phục vụ công tác quản trị của ngành, mà BHXH Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nút kết nối quan trọng của mạng lưới hệ thống CNTT để quản trị đất nước.

Tập trung phát triển đối tượng tham gia chính sách

Bước sang năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, với: số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia BH thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so lực lượng lao động, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Với những mục tiêu đặt ra, có thể nói, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới và hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó, cho nên sẽ có không ít khó khăn, thử thách trong năm 2021.

Ðể phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong năm 2021, Trưởng ban Thu - Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) Dương Văn Hào cho biết, sẽ tiếp tục phát huy kết quả năm 2020 với tinh thần nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo, với phương châm bám sát doanh nghiệp, đơn vị quản lý đối tượng, bám sát địa bàn, phân rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, để tập trung thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp để thu, thu nợ phát triển người tham gia, trong đó tất cả các địa phương phải ban hành được các chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến tận phường, xã. Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan đề xuất hỗ trợ thêm ngoài quy định của ngân sách nhà nước đối với các đối tượng người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, BHXH tự nguyện để tăng nhanh độ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện.

Tập trung rà soát, phân loại đối tượng tiềm năng, theo nhóm ngành nghề, giới tính, độ tuổi, vùng miền,... để từ đó xây dựng giao kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động linh hoạt trực tiếp, hoặc tổ chức hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Ðặc biệt, nắm bắt, đánh giá việc triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ BHYT VssID - BHXH số trên điện thoại thông minh, trên cơ sở đó nhân rộng toàn quốc; đồng thời tiếp tục nghiên cứu triển khai mạnh mẽ các công việc về thu, phát triển đối tượng trên ứng dụng VssID.

NHẬT ANH