[Infographic] Từ 1-12, chính sách bảo hiểm y tế thay đổi ra sao?

Thứ Năm, 27-12-2018 17:37

NDĐT- Từ ngày 1-12-2018, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực. Mức đóng, phương thức đóng BHYT có sự thay đổi. Hộ gia đình chỉ được giảm trừ mức đóng BHYT khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐĂNG PHI