[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

Thứ Năm, 11-06-2020 15:15

NDĐT- Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân hưởng được những quyền lợi chính như lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí, được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân…

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐĂNG PHI