Hơn 71 nghìn người lao động không có giao kết hợp đồng được nhận tiền hỗ trợ

Chủ Nhật, 07-06-2020, 01:54

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến hết tháng 5, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng.

Trong đó, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt là hơn 11,8 triệu người. Người lao động trong doanh nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh theo số liệu của 47 tỉnh, thành phố là gần bốn triệu người. Tổng số tiền phê duyệt chi hỗ trợ cho các đối tượng tính hết tháng 5 là 17,5 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp 2.500 tỷ đồng).

Đến nay đã có 14 địa phương chi trả hỗ trợ cho gần 73.000 người lao động, hộ kinh doanh với kinh phí gần 70.000 triệu đồng, gồm hỗ trợ 71.525 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (chủ yếu là hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động); hỗ trợ cho 418 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; bảy người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp; hỗ trợ 1.132 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng.

Đối với việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng mở rộng so với Nghị quyết 42, Quyết định 15, báo cáo sơ bộ hiện có sáu địa phương mở rộng đối tượng hỗ trợ, thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, với tổng số đối tượng hỗ trợ thêm 25.247 người, kinh phí thực hiện khoảng 27,626 tỷ đồng.

PV