Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thứ Hai, 08-02-2021, 02:41
Cán bộ BHXH hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử của ngành.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-BHXH, trong đó đặt ra bốn mục tiêu, năm nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điểm sáng trong cải cách hành chính

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của BHXH Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết đầu tiên (Nghị quyết 19/NQ-CP) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, BHXH - thuế và điện lực được chọn là hai khâu đột phá. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, ngành BHXH Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, để có những bước tiến mạnh mẽ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành, mang lại sự thuận lợi, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo niềm tin cho quyết tâm thực hiện đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của đất nước.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam tập trung chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ; quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, tác phong làm việc chuyển từ hành chính sang phục vụ. Trong đó, Bộ thủ tục hành chính (TTHC) của ngành được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015), đến nay còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2019) và hiện đã hoàn thiện các thủ tục báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) để công nhận còn 129 giờ/năm. Hết năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 đối với tất cả các TTHC của ngành. Trong năm 2020, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử, trong đó dịch vụ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất được người dân sử dụng nhiều nhất bởi sự hiệu quả và tiện ích mà dịch vụ này mang lại. Ngành BHXH cũng thực hiện chi trả cho khoảng 48% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị...

Điểm nhấn quan trọng trong cải cách TTHC và ứng dụng CNTT, đó là tháng 11-2020, BHXH Việt Nam đã hoàn thành và triển khai ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng này được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành cũng như người dân đánh giá rất cao. Đến nay, đã có gần 350 nghìn lượt tải, cài đặt ứng dụng.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn phối hợp các bộ, ngành liên quan chia sẻ, kết nối dữ liệu, giúp người dân tiết kiệm thời gian, đơn giản, thuận tiện trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Như, phối hợp Tổng cục Thuế chia sẻ, rà soát, đối chiếu dữ liệu người lao động nộp thuế và đóng BHXH, qua đó có căn cứ phối hợp triển khai công tác thu, truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp triển khai kết nối, tiếp nhận dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi. Tính đến thời điểm này, hệ thống đã tiếp nhận và làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho gần 1,4 triệu hồ sơ từ Bộ Tư pháp chuyển sang...

Hoàn thành bốn mục tiêu, năm nhiệm vụ

Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề giúp BHXH Việt Nam tự tin trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tại Kế hoạch số 196, BHXH Việt Nam xác định mục tiêu chung là tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Theo đó, ngành tập trung vào việc hoàn thành bốn mục tiêu chính. Đó là: Hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số "Nộp thuế và BHXH". Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan. Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030" đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Và thứ tư là, đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Để thực hiện hiệu quả bốn mục tiêu này, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam (đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12-5-2020 của Chính phủ). Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT; triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại; thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành, đẩy mạnh truyên truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH Việt Nam để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam. Và cuối cùng là, tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Với những mục tiêu đặt ra, ngành BHXH Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm tiếp tục góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 02 đã đề ra.

LINH HƯƠNG