Doanh nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Chủ Nhật, 09-08-2020, 20:25
Ảnh minh họa: Duy Linh.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

Theo đó, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ đợt trước, tiếp tục được tạm dừng đóng vào hai quỹ này đến cuối năm nay.

Đối với các doanh nghiệp mới đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu), sẽ thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành.

Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Trước đó, vào đầu tháng 5 năm nay, theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động (NSDLĐ) đáp ứng đủ một số điều kiện, sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhưng không quá 12 tháng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu rõ, hết thời gian tạm dừng đóng, NSDLĐ và người lao động (NLĐ) tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động). Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 30-6-2020, có 1.519 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động.

Tổng kinh phí của chính sách hỗ trợ này với doanh nghiệp là hơn 475 tỷ đồng.
 

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố

 

XUÂN ANH