Lăng kinh An sinh

Bước tiến mới trong cải cách hành chính

Thứ Hai, 23-12-2019, 03:00

Sau chín tháng tích cực triển khai, chuẩn bị, chiều 9-12 vừa qua, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã chính thức được khai trương. Ðây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan thủ tục hành chính trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tại tất cả các địa phương... Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là cầu nối điện tử giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh các dịch vụ công được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp như cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thông báo hoạt động khuyến mại..., ngay tại thời điểm khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) vinh dự được "đóng góp" một dịch vụ, đó là dịch vụ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất (áp dụng cho cả người dân và doanh nghiệp). Thay vì phải giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp (qua in-tơ-nét hay dịch vụ bưu chính) với cơ quan BHXH ở từng địa phương như trước đây, nay chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó có hệ thống Giao dịch điện tử BHXH; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc thời gian, địa giới hành chính...

Theo tính toán, chỉ riêng việc thực hiện tám thủ tục được cung cấp đầu tiên qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong một năm, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, xã hội đã có thể tiết kiệm được hơn 1.700 tỷ đồng. Như vậy, nếu khoảng 2,6 triệu trường hợp có nhu cầu cấp đổi thẻ BHYT mỗi năm chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, lợi ích mang lại sẽ là không nhỏ.

Với riêng ngành BHXH, có thể nói, sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính theo định hướng phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia và thụ hưởng chính sách nói riêng, người dân nói chung.

Nói như vậy là bởi trong những năm qua, không dễ để kể hết những nỗ lực cũng như kết quả cụ thể của ngành BHXH trong công tác này. Ðó không chỉ là việc cắt giảm hàng trăm thủ tục hay bổ sung các phương thức giao dịch qua hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, mà còn là việc rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết nhiều thủ tục, chế độ liên quan trực tiếp quyền và lợi ích BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người dân, người lao động... Riêng trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT, những giải pháp cải cách của ngành BHXH đã không ít lần được tiến hành, qua đó giúp thủ tục này được rút ngắn đáng kể, từ thời gian giải quyết tính bằng tuần xuống tính bằng ngày, trong đó thủ tục cấp lại, đổi thẻ được tiến hành trong ngày, thậm chí nhiều trường hợp cần thiết đã được giải quyết ngay.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, với việc tiên phong trong xây dựng dữ liệu, hơn 85 triệu người tham gia BHXH, BHYT, có trung tâm kiểm soát, rà soát để phát hiện gian lận, thanh toán không đúng khi thanh toán BHXH, BHYT... Ðây cũng chính là những nền tảng quan trọng để hệ thống Giao dịch điện tử BHXH sớm được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để BHXH Việt Nam trở thành một trong những cơ quan "tham gia" cung cấp dịch vụ sớm nhất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung cấp các dịch vụ khác của ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong những giai đoạn tiếp theo.

Thành Nam