Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm vững chắc an sinh xã hội đất nước
02:34 07/09/2020

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, có thể thấy, những chỉ đạo, định hướng lớn trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH), nhất là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Ðảng ta đặc biệt chú trọng. Ðiều đó, tiếp tục thể hiện rõ qua Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; cùng với đó là Nghị quyết 20-NQ/ TW ngày 25-10-2017 Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới... Tại tất cả các nghị quyết, Ðảng ta tiếp tục nhất quán quan điểm: Bảo đảm quyền được ASXH của mọi công dân thông qua việc kiên định mục tiêu BHYT toàn dân và từng bước thực hiện lộ trình BHXH toàn dân.

01:35 31/08/2020

Cách đây ít ngày, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH quận, huyện tập trung mọi giải pháp, nguồn lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý các đơn vị phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thu trực tiếp; cập nhật dữ liệu thu kịp thời; duy trì việc gửi thông báo kết quả đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đến các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng... để bảo đảm tăng thu; đồng thời giảm tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (gọi chung là nợ BHXH) trên địa bàn.

Thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế
01:39 26/08/2020

Trong lúc dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 2418/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (BHXH tỉnh) về việc triển khai thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).  

Tăng mức hỗ trợ thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện
02:24 24/08/2020

Ðể thúc đẩy và hoàn thành mục tiêu người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH đặt ra, vừa qua BHXH Việt Nam đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, với mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại…

02:22 24/08/2020

Nếu bị thất nghiệp, người lao động có tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp được hưởng trợ cấp là bao nhiêu và hưởng từ thời điểm nào? Có phải trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp còn được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT)?

VŨ ANH MINH (Bắc Giang)