Vô giá một lời thư của Bác

Lâu nay, mỗi lần đề cập tới mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, giữa diễn thuyết và nêu gương, chúng ta thường trích dẫn một câu gần như kinh điển của Bác Hồ: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Bài học về sức mạnh niềm tin của nhân dân

Trong lịch sử những nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sự hưng vong của các triều đại luôn gắn liền với sức mạnh niềm tin của nhân dân.

Vị thế Việt Nam

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (WEF ASEAN) - một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất năm 2018 của Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-9 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công trên mọi phương diện.

Buổi sáng mùa xuân sương chưa tan

Tôi đã từng nghĩ rằng, có viết bao nhiêu dòng, bao nhiêu trang cũng không thể đủ, không thể thỏa lòng về niềm yêu mến của tôi đối với cái cây ấy.

Thời đàm

Vững bước trên đường lớn!

Thêm một năm dấn bước giữa bộn bề gian khó. Thêm một năm vừa kiến thiết đất nước, vừa xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống giặc nội xâm.