Hồi âm bài viết “Về nạn xây dựng không phép trong các khu công nghiệp”


Thứ năm, 07/11/2019 - 01:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày 17-10-2019, trên báo Thời Nay số 1018 đã đăng tải bài viết “Về nạn xây dựng không phép trong các khu công nghiệp”. Bài viết đã nêu ra một số hạn chế trong quản lý hoạt động xây dựng tại một số khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) ở TP Hải Phòng.

Sau khi bài viết được đăng tải, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (BQL KKT Hải Phòng) rà soát, báo cáo làm rõ nội dung các vấn đề báo Thời Nay phản ánh.

Theo đó, ngày 25-10-2019, BQL KKT Hải Phòng đã có hồi âm phúc đáp nội dung bài viết. BQL KKT Hải Phòng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phản ánh kịp thời của báo Thời Nay về hoạt động, sự phát triển cũng như một số tồn tại trong các KCN trên địa bàn TP Hải Phòng.

Những năm qua, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thu hút đầu tư trong nước vào các KCN, KKT trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục tăng cao. Lũy kế đến ngày 23-9-2019, các KCN, KKT của thành phố đã thu hút được 325 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 14,6 tỷ USD và 156 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư 146.000 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín trên thế giới đến đầu tư tại Hải Phòng với công nghệ cao, thân thiện với môi trường, như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc), GE (Mỹ), Bridgestone (Nhật Bản), VinGroup…

TP Hải Phòng đã luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KKT, KCN trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát hoạt động xây dựng trong các KCN cho thấy có tình trạng một số nhà đầu tư đã vi phạm khi cho xây dựng các khu nhà không đúng quy hoạch để cho các chuyên gia và người lao động lưu trú trong thời gian đang triển khai xây dựng hạ tầng KCN An Dương. Ngoài ra, một số nhà đầu tư thứ cấp đã triển khai một số hạng mục công trình khi chưa có giấy phép xây dựng.

UBND TP Hải Phòng và BQL KKT Hải Phòng đã và đang tích cực phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND thành phố, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên.