Hỏi & Đáp


Thứ tư, 11/09/2019 - 03:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Công ty chúng tôi hoạt động từ năm 2012 và có đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ). Xin hỏi Thời Nay, trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ và cho một số lao động nghỉ việc thì có phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ ít nhất bằng hai tháng tiền lương theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động không? (Nguyễn Hoài, An Dương, Hải Phòng).

Thời Nay:

Khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động quy định trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều NLĐ thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 Bộ luật này.

Theo khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động, NSDLĐ có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, mỗi năm làm việc trả một tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương. Mặt khác, tại điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định trường hợp NLĐ có thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ ít nhất bằng hai tháng tiền lương.

Như vậy, khi công ty bạn cho NLĐ nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ có thời gian làm việc thực tế từ đủ 12 tháng trở lên. Mức chi trả tùy thời gian làm việc thực tế nhưng ít nhất bằng hai tháng tiền lương.