Hà Nội sẽ làm gì để bảo vệ Di chỉ Vườn Chuối?

Thực trạng di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối đang bị tàn phá nặng nề đã được nêu trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Các...

Tỉnh nói khác ý Bộ

Mặc dù đã có những kết luận về vi phạm liên quan du lịch tại Đồng Văn (Hà Giang) từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

Lao động trẻ kỹ năng còn yếu

Bắt đầu từ tháng 10-2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm hằng ngày nhằm tăng cường hơn nữa...

Phân vùng hoạt động xe máy không dễ

Theo các chuyên gia, Hà Nội chỉ nên dừng hoạt động xe máy khi hệ thống vận tải công cộng đáp ứng được ít nhất 60,5% nhu...

Đô thị thông minh phải lấy con người là trung tâm

TP Hồ Chí Minh đang quyết liệt thực hiện đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 -...

Ăn xin hay... ăn cướp?

Bạn đọc viết: