Đặt niềm tin vào thanh niên

MẠNH HÀ

Chủ nhật, 26/05/2019 - 03:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng thanh niên phải nỗ lực làm chủ khoa học - công nghệ, bắt nhịp với xu thế. Ảnh: NG.HẢI

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên và đặc biệt quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Thực hiện Di huấn của Người, Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong sự nghiệp đổi mới, yêu cầu chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên càng trở nên quan trọng, cấp thiết hơn... là những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo, các đại biểu đều khẳng định đây là cơ hội để cùng nhìn nhận về tầm vóc lịch sử và giá trị lịch sử, giá trị hiện tại to lớn của những nội dung trong Di chúc của Người, đánh giá lại những kết quả của chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc với nhiệm vụ chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau cũng như đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Theo GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, qua cuộc Hội thảo này, cần đánh giá, nhìn nhận lại và có những đề xuất, định hướng mới để Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là “ánh sáng soi đường”. “Điều Bác đặn không phải là đạo đức thuần túy, mà phải nâng lên ở đạo đức cách mạng thể hiện ở lý tưởng, mục tiêu, bản lĩnh, sự xả thân vì sự nghiệp mà Bác Hồ và thế hệ cha ông phấn đấu không ngừng”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, thực hiện Di huấn của Người, Đảng luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc hôm nay. “Đảng luôn đặt niềm tin vào thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong đó, vai trò của thanh niên luôn được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng con người. Chăm lo cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động tạo sự phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, Đảng đã chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức xứng đáng là cánh tay đắc lực, tin cậy của Đảng”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định, suốt 50 năm qua, lớp lớp thế hệ thanh niên luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng. Nhiều phong trào thanh niên đã được tạo ra như xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ sáng tạo. Thực hiện Di chúc của Người, thế hệ trẻ Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều thách thức đang diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm của thanh niên là nỗ lực tối đa để bắt nhịp với xu thế. Trong đó, Đoàn Thanh niên phải là những người định hướng, tuyên truyền, chiến sĩ chủ lực trên mặt trận không gian mạng.

Thay mặt thế hệ trẻ cả nước, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn các thế hệ cha anh đi trước hãy tin tưởng vào thế hệ thanh niên hôm nay, sẵn sàng nhận trọng trách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng, mong mỏi ở thanh niên, có như vậy mới thôi thúc lớp thanh niên phấn đấu là những cán bộ gương mẫu, xung kích, đi đầu trong các hoạt động, xứng đáng là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

“Càng học Bác, chúng ta càng cảm thấy nhỏ bé vì tư tưởng của Bác rộng lớn, mênh mông, Người không viết cho riêng ai, nhưng khi đọc từng câu từng chữ, chúng ta thấy hình ảnh bản thân trong đó. Đây là dịp để bạn trẻ ngày nay tự soi lại mình, về sự nỗ lực, phấn đấu, khát khao, hoài bão vươn lên cống hiến khi được sống trong điều kiện, môi trường đủ đầy. Đặc biệt, cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần được tiếp tục với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của từng cá nhân, từng tổ chức”, ông Phong chia sẻ.