Lựa chọn cho tương lai

SONG ANH

Thứ ba, 04/06/2019 - 05:47 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Học viên được thực hành thường xuyên trên máy móc.

Khi nhiều cử nhân đại học, thậm chí thạc sĩ ra trường vẫn chật vật với việc làm thì nhiều học viên trường nghề lại dễ dàng tìm được việc làm, có thu nhập khá ổn định.

Đào tạo nghề thường bám sát nhu cầu thị trường, học sinh được đào tạo về kỹ năng thực hành, nên ra trường có thể làm việc ngay và được các doanh nghiệp đón nhận. Do lựa chọn ngành nghề đào tạo cũng chính là chọn công việc tương lai phù hợp năng lực và sở thích nên nhiều học sinh và phụ huynh cho rằng không nhất thiết phải vào đại học bằng mọi giá.

Sự thay đổi cách nghĩ của học sinh và phụ huynh về việc chọn ngành, chọn trường cho thấy, nhận thức về giáo dục nghề nghiệp của xã hội đang có chuyển biến tích cực và việc hướng nghiệp trong các trường phổ thông bước đầu có hiệu quả. Về lâu dài, xu hướng sẽ góp phần giảm tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm như hiện nay.

Tận tình chỉ bảo.

Lớp học của Trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội.

Thầy và trò luyện tập thi tay nghề quốc tế.

Hầu hết các học viên khi ra trường đều được các doanh nghiệp tuyển dụng.