SỰ KIỆN NỔI BẬT:
                                                                                

Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để điều tiết tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng (TCTD), ổn định thị trường tiền tệ (TTTT), ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để ngành NH bước vào năm 2020 với mục tiêu đặt ra là giữ ổn định TT, ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Hoàn thiện khung pháp lý cho hình thức PPP

Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp, việc kêu gọi vốn tư nhân là một trong những giải pháp nhằm gia tăng nguồn lực đầu...

Lo ngại quá mức?

Với mức giảm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày 30-1, không có gì khó đoán khi nhà đầu tư (NĐT) sẽ phải bán ra cắt lỗ...

Khuyến khích phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình

Theo thống kê của Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương - TYM (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), tính đến hết ngày...

Chờ “sóng” cổ phiếu ngân hàng

“Sóng” của cổ phiếu ngân hàng (CPNH) luôn tạo ra nhiều sự phấn khích trên thị trường chứng khoán (TTCK) khi tác dụng của nó thường mạnh...

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước

Kết thúc năm 2019, ngành hải quan đã đạt kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 348.721 tỷ đồng. Đây là kỷ lục thu...

Thu hút dòng vốn nước ngoài

Trong hai năm qua, khối nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài mua ròng nhưng chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận tại một số doanh nghiệp...

Tạo lợi thế cạnh tranh

Năm 2019 vừa qua không thật sự sôi động với ngành tài chính tiêu dùng (TCTD), bởi các ngành tiêu dùng nhiều như điện thoại đang tiến...

Áp lực thoái vốn

Theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2017 - 2020 phải cổ phần hóa (CPH) 128 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhưng...

Chủ động phòng vệ thương mại

Hàng hóa xuất khẩu (XK) của doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện ngày càng nhiều hơn với các vụ kiện, điều tra chống lẩn tránh...