Tiếp sức doanh nghiệp bằng chính sách thuế

MINH PHƯƠNG

Thứ ba, 17/03/2020 - 04:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ảnh: NG.NAM

Tất cả các doanh nghiệp (DN) nhỏ, siêu nhỏ đều được gia hạn nộp thuế (GHNT) giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tiền thuê đất mà không phân biệt mức độ thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay theo ngành, lĩnh vực... Thông tin được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tại buổi họp báo chuyên đề liên quan đến dự thảo Nghị định (NĐ) gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Bộ Tài chính tổ chức mới đây.

Theo ông Phạm Đình Thi, qua rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội DN, các chuyên gia và thông tin báo chí, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo NĐ về GHNT và tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19. Bộ Tài chính đề xuất thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6-2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của các tháng đó giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Trong đó, số thuế GTGT giãn của DN theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của DN nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày kết thúc năm. Đối với hộ kinh doanh, dự kiến được gia hạn khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15-12-2020. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31-10-2020. Như vậy, với đối tượng và thời gian gia hạn như Dự thảo thì số thuế và tiền thuê đất dự kiến gia hạn hơn 30.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Đình Thi cho biết, Bộ Tài chính soạn thảo các chính sách hỗ trợ phải dựa vào tổng hợp tình hình thiệt hại từ các bộ, ngành, tình hình thực tế, cũng như căn cứ thẩm quyền của Chính phủ quy định trong Luật. Cụ thể, tại Điều 49 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13): GHNT trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ và thời gian GHNT tối đa không quá một năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”. Theo đó, Dự thảo chỉ gia hạn tiền thuế phát sinh, không gia hạn số nợ thuế. Bởi nếu gia hạn cả tiền nợ thì đánh đồng DN chấp hành tốt với DN không chấp hành - là DN còn nợ thuế. Do đó, trong dự thảo có nêu rõ là “gia hạn tiền thuế phát sinh phải nộp của các tháng có liệt kê”. Riêng với đối tượng DN nhỏ và vừa, dù thiệt hại ít hay thiệt hại nhiều đều được gia hạn. Việc thiệt hại không thể phân tích, đánh giá được. Cứ DN nhỏ và siêu nhỏ là được gia hạn, không phân biệt. Thực tế, số DN nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn trong NĐ này chiếm tới 93% số DN thực tế đang kinh doanh và đang có kê khai nộp thuế.

Trước bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều DN không thể duy trì đành chấp nhận phá sản, có ý kiến cho rằng tại sao Bộ Tài chính không đề xuất miễn thuế cho các đối tượng này? Theo ông Phạm Đình Thi, thực tế, Bộ Tài chính vẫn luôn bám sát diễn biến tình hình dịch để kịp thời đề xuất giải pháp. Tuy nhiên, các DN phá sản bản chất họ không sản xuất, kinh doanh, không phát sinh thuế nên dù muốn cũng không miễn thuế được vì “làm sao có thuế mà miễn”.

Với những băn khoăn về quy trình và thủ tục phức tạp, Vụ trưởng Chính sách thuế nhấn mạnh: DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thuộc đối tượng gia hạn chỉ cần gửi Giấy đề nghị GHNT, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đề nghị gia hạn. DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị GHNT, tiền thuê đất theo phương thức điện tử hoặc phương thức khác do người nộp thuế lựa chọn cho cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 31-5-2020. Nếu quá thời hạn trên thì không được GHNT, tiền thuê đất theo quy định. Dự thảo nêu rõ, người nộp thuế (NNT) chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn bảo đảm đúng đối tượng. Cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận GHNT và tiền thuê đất. Ngay cả với DN kinh doanh nhiều ngành nghề, chỉ cần có một ngành nghề thuộc đối tượng hoãn thuế thì DN đó vẫn được áp dụng.

Tuy nhiên, trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng gia hạn thì có văn bản thông báo cho NNT về việc dừng gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn nhưng không đúng đối tượng.

Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết thêm, hiện 99% số DN đã thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Do đó, dễ xác định DN thuộc đối tượng GHNT hay không, thậm chí DN có thể căn cứ các quy định để xác định được cho chính mình. Ngành thuế cũng thực hiện rà soát kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro, trường hợp không thuộc đối tượng được hoãn mà nộp chậm mới phải tính tiền phạt chậm nộp. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo NĐ, xin ý kiến thẩm định để sớm trình Chính phủ ký ban hành. Để hỗ trợ kịp thời cho DN, dự kiến NĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến cũng như ảnh hưởng dịch bệnh đối với nền kinh tế để có những đề xuất chính sách phù hợp, hỗ trợ cộng đồng DN nhiều hơn.