Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

QUỐC BÌNH

Thứ sáu, 13/03/2020 - 06:32 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các dự án ODA cũng nằm trong kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) hai tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019, song Bộ Tài chính đánh giá, vẫn còn thấp do trong hai tháng đầu năm hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 còn lại và triển khai công tác phân bổ kế hoạch, nhập dự toán chi cho các dự án (DA) được bố trí kế hoạch và do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động.

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 29-2 là hơn 34.749 tỷ đồng, đạt 7,38% kế hoạch Quốc hội (QH), Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt hơn 33.625 tỷ đồng; vốn nước ngoài đạt hơn 1.124 tỷ đồng. Cụ thể, các bộ, ngành T.Ư giải ngân đạt hơn 5.892 tỷ đồng, đạt 5,46% kế hoạch (cao hơn so cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 1,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Các địa phương giải ngân hơn 28.857 tỷ đồng, đạt 7,96% kế hoạch (cùng kỳ đạt hơn 5% kế hoạch vốn). Nhiều cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao, như: BIDV (hơn 31%), Hội Nông dân Việt Nam (hơn 13%), Bộ Quốc phòng (14,4%), Bộ Y tế (hơn 11%); Thanh tra Chính phủ (hơn 10%). Tuy nhiên, cũng có nhiều bộ, ngành chưa giải ngân được đồng vốn nào. Về phía các địa phương, nhiều địa phương giải ngân vốn đạt cao: Ninh Bình (hơn 38%), Nam Định (hơn 24%), Lạng Sơn (hơn 23%), Kon Tum (14%), Lào Cai (gần 13%), Phú Thọ và Bắc Ninh (hơn 12%)… Đến thời điểm này, dù có địa phương tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp hơn mức bình quân chung cả nước, nhưng tất cả các địa phương đều đã có lượng vốn được giải ngân.

Bộ Tài chính nhận định, mặc dù tiến độ giải ngân vốn hai tháng tuy còn chậm so yêu cầu (phải hơn 10% dự toán), song có tiến bộ lớn so cùng kỳ năm 2019, tăng gấp hai lần so cùng kỳ cả về tiến độ và mức thực hiện (cùng kỳ đạt 3,89% kế hoạch QH giao và đạt 4,52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo Phó Vụ trưởng Đầu tư (Bộ Tài chính) Mai Thị Thùy Dương, giải ngân vốn có tiến bộ là nhờ các bộ, ngành, địa phương đã sớm phân bổ kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Luật ĐTC (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2020 phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương thẩm định (trừ chương trình, DA thuộc thẩm quyền quyết định của QH, Thủ tướng Chính phủ) cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến việc phân bổ, giải ngân vốn được cải thiện những tháng đầu năm nay. Tính đến ngày 27-2, có 51/53 (96,2%) bộ, cơ quan T.Ư và 100% số địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn được giao đến Bộ Tài chính, với số vốn đã phân bổ đạt 77,6% kế hoạch được giao đối với T.Ư và 98,3% kế hoạch được giao đối với địa phương. Mặc dù tỷ lệ giải ngân hai tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019, song theo Bộ Tài chính, vẫn còn thấp do trong hai tháng đầu năm hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 còn lại và triển khai công tác phân bổ kế hoạch, nhập dự toán chi cho các DA được bố trí kế hoạch và do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương rà soát, tổng hợp số vốn chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, ngành và địa phương làm căn cứ giao kế hoạch vốn năm 2020. Đối với các bộ, ngành T.Ư và địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý DA, Bộ Tài chính kiến nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với DA dự kiến sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch ĐTC trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Những vướng mắc trong việc lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công; công tác mời thầu, đấu thầu DA, công tác giải phóng mặt bằng… cần được tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương phải điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các DA không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các DA có khả năng giải ngân cao. Khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước về thủ tục kéo dài các DA chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2019, dự kiến kéo dài sang năm 2020; thu hồi vốn ứng trước kế hoạch ngay khi được giao kế hoạch vốn năm, đồng thời có biện pháp xử lý số dư tạm ứng hợp đồng quá hạn chưa thu hồi...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA). Giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn ĐTC trong tháng 3-2020; trong đó thể hiện rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện, giải ngân theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn ĐTC còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020; có chế tài xử lý nghiêm nếu để chậm trễ.