Bảo đảm chặt chẽ, minh bạch công tác cổ phần hóa

QUỐC BÌNH

Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Vinafood1 sở hữu đất đai ở nhiều tỉnh, thành phố nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, giá trị DN... mất nhiều thời gian.

Lũy kế từ 2016 đến nay, cả nước cổ phần hóa (CPH) 162 doanh nghiệp (DN), trong đó có 35 DN thuộc danh sách CPH giai đoạn 2017 - 2020, đạt 27,5% kế hoạch đề ra, với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại đạt 205.433,2 tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị phần vốn nhà nước tại các DN CPH. Mặc dù công tác CPH, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng CPH vẫn rất chậm.

Trình bày báo cáo tại phiên họp đánh giá nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư về đổi mới và phát triển DN, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hồng Long cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2019, các bộ, địa phương đã phê duyệt phương án CPH của bốn DN nhà nước (DNNN) và hai đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có hai DN thuộc danh sách CPH theo Công văn số 991, với tổng giá trị DN là 680,86 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là 615,29 tỷ đồng. Cũng trong sáu tháng đầu năm, đã chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) 5 DN, 1 đơn vị sự nghiệp, thu về 562,707 tỷ đồng. Lũy kế từ 2016 đến nay, cả nước CPH 162 DN (trong đó có 35 DN thuộc danh sách theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành CPH theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020, đạt 27,5% kế hoạch đề ra) với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại đạt 205.433,20 tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị phần vốn nhà nước tại các DN CPH cả giai đoạn 2011 - 2015 (189.509 tỷ đồng).

Về thoái vốn nhà nước tại DN, sáu tháng đầu năm 2019, đã thoái vốn nhà nước tại 30 DN với giá trị sổ sách là 2.769,711 tỷ đồng, thu về 4.938,984 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách), trong đó: số DN thoái vốn theo Quyết định (QĐ) số 1232/QĐ-TTg là 10 DN với giá trị sổ sách là 1.011,384 tỷ đồng, thu về 2.007,768 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, đã thoái vốn nhà nước tại 88 đơn vị thuộc QĐ số 1232/QĐ-TTg (đạt 21,8% kế hoạch đề ra) với giá trị sổ sách 4.801,432 tỷ đồng, thu về 9.115,042 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thu từ CPH, thoái vốn sáu tháng đầu năm 2019 là 5.501,691 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, tổng số thu từ CPH, thoái vốn đạt hơn 218.255,691 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ CPH, thoái vốn của cả giai đoạn 2011 - 2015 (khoảng 78.000 tỷ đồng).

Đánh giá về công tác này trong sáu tháng qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về đổi mới và phát triển DN cho rằng, mặc dù công tác CPH, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng CPH vẫn rất chậm. Việc chuyển giao quyền sở hữu nhà nước sang SCIC và niêm yết trên sàn chứng khoán sau IPO còn ít (hiện còn 796 DNNN chưa niêm yết). Một số bộ, ngành, địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện xác định giá trị sử dụng đất, giá trị DN. Nhiều DNNN có quy mô lớn, sở hữu đất đai ở nhiều tỉnh, thành phố như: Vinafood1, VNPT, Agribank nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, giá trị DN... mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn trong CPH, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch nên thời gian thực hiện cũng lâu hơn. Thí dụ, việc đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán DN có quy mô vốn nhà nước từ 1.700 tỷ đồng trở lên cũng khiến quá trình CPH kéo dài thêm từ 6 - 12 tháng. Mặt khác, còn có nguyên nhân là lãnh đạo các DNNN còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong xử lý công việc nên thời gian triển khai chậm. Tinh thần cẩn trọng là đúng và từ năm 2016 tới nay chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào trong CPH, thoái vốn. Trong thời điểm này, chúng ta phải làm đúng nhưng phải làm nhanh. Đúng mà chậm, ách tắc trì trệ cũng không được mà phải nhanh hơn. Yêu cầu là khó nhưng phải làm chứ không còn cách nào khác. Cứ tròn vo đẩy công văn xin ý kiến vòng quanh là không được.

Từ nay tới hết năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan CPH, thoái vốn trong đó tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành đã được giao những nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh việc hoàn thành kế hoạch sáu tháng cuối năm. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt Hội nghị “Vai trò dẫn dắt của DN, tập đoàn (TĐ) lớn trong liên kết và đổi mới sáng tạo” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là Nghị định (NĐ) số 126/2017/NĐ-CP, NĐ số 167/2017/NĐ-CP, NĐ số 32/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7-2019; tiếp tục rà soát, đánh giá hai năm thực hiện QĐ số 707/QĐ-TTg, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện QĐ này, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7-2019...

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát các quy định liên quan việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các DN CPH để chủ động tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền; ban hành thông tư hướng dẫn NĐ số 126/2017/NĐ-CP theo đúng quy định. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ CPH các DN quy mô lớn trực thuộc theo quy định; tiến độ triển khai đề án cơ cấu lại các TĐ kinh tế, tổng công ty trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đặc biệt, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại toàn diện TĐ Dầu khí Việt Nam...