Chuyển tải dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng

ĐẶNG HÀ MY

Chủ nhật, 30/06/2019 - 03:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh: NG.ANH

Tính đến ngày 31-3-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) do Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) quản lý đã đạt 194.187 tỷ đồng, tăng 6.395 tỷ đồng so đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,4%), với hơn 8,3 triệu món vay của gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ.

Trong hơn 16 năm qua, VBSP là tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi TDCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các chương trình TDCS, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách (ĐTCS). Nhờ vốn TDCSXH, người nghèo và các ĐTCS có điều kiện để mua sắm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; có kinh phí để trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như chi phí học tập cho con em, xây nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Góp phần hạn chế tình trạng vay nặng lãi, hoặc phải mua chịu vật tư, vật liệu, phân bón với giá cao, bán non các sản phẩm cho tư thương với giá thấp; có tác dụng trực tiếp đẩy lùi và ngăn chặn sự tác động tiêu cực của tín dụng “đen” đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các ĐTCS khác, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Để chuyển tải vốn TDCS đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo trong điều kiện tiết giảm chi phí quản lý, chi phí xã hội... VBSP đã thực hiện phương thức quản lý TDCS đặc thù thông qua hình thức: Phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc xác định hộ nghèo và các ĐTCS đủ điều kiện vay vốn; Thực hiện dân chủ, công khai trong cộng đồng dân cư; Kết hợp sự tham gia của bốn tổ chức CT-XH nhận ủy thác, bao gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với vai trò giám sát xã hội và làm ủy thác một số nội dung, công việc trong quy trình nghiệp vụ TDCS.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc VBSP, VBSP và bốn tổ chức CT-XH đã ký kết văn bản thỏa thuận, văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các ĐTCS khác tại bốn cấp: T.Ư, tỉnh, huyện và xã, nội dung thực hiện bao gồm công tác tuyên truyền, vận động; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, Ban quản lý Tổ và các tổ viên; các hoạt động phối hợp thực hiện cùng VBSP. Tính đến ngày 31-3-2019, tổng dư nợ các chương trình TDCS xã hội do VBSP quản lý đạt 194.187 tỷ đồng, tăng 6.395 tỷ đồng so đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,4%), với hơn 8,3 triệu món vay của gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ thực hiện theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức CT-XH là 193.314 tỷ đồng, chiếm 99,55% tổng dư nợ cho vay của VBSP với hơn 6,6 triệu hộ vay đang còn dư nợ, thông qua 180.967 tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện giao dịch tại 10.960 điểm giao dịch xã. Dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là 75.675 tỷ đồng (chiếm 39,15%), Hội Nông dân Việt Nam là 60.362 tỷ đồng (chiếm 31,22%), Hội Cựu chiến binh Việt Nam là 31.466 tỷ đồng (chiếm 16,28%) và Đoàn Thanh niên là 25.811 tỷ đồng (chiếm 13,35%).

Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ truyền tải nguồn vốn TDCS đến người nghèo và các ĐTCS khác, VBSP và các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác luôn coi trọng và tập trung vào việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Tại thời điểm ngày 31-3-2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh tại VBSP là 1.491 tỷ đồng, chiếm 0,77% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,42% tổng dư nợ; nợ khoanh là 684 tỷ đồng, chiếm 0,35%. Đối với hoạt động ủy thác, nợ quá hạn là 779 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ ủy thác.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Lý cho rằng, phương thức ủy thác qua các tổ chức CT-XH đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống CT-XH từ T.Ư đến cơ sở để chuyển tải nguồn vốn của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các ĐTCS khác, giúp họ tiếp cận được dịch vụ tín dụng - tài chính của VBSP một cách thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm được thời gian và chi phí đi lại; đồng thời biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các tổ chức CT-XH với mạng lưới, cán bộ ở tất cả các xã, đặc biệt có chi hội hoạt động ở thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc... gần dân nhất đã cùng tham gia góp sức trong việc tuyên truyền các chương trình TDCS; bình xét cho vay; giám sát sử dụng vốn vay; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi; vận động tổ viên thực hành tiết kiệm hằng ngày, tạo tích lũy để hỗ trợ việc trả lãi, trả nợ và tạo lập dần vốn tự có; hướng dẫn cách thức sản xuất, làm ăn đạt hiệu quả. Việc cho vay thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã được thực hiện công khai, dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, nâng cao trách nhiệm của người vay trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, trả nợ cho VBSP.

Đồng thời, với mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn TDCS sách đặc thù, VBSP đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CT-XH và các cơ quan liên quan thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đưa nguồn vốn TDCS tới 100% số xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.