Đã huy động được 142.237 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ


Thứ hai, 19/08/2019 - 03:36 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, kể từ đầu năm 2019 đến ngày 14-8, đơn vị này đã huy động được 142.237,5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đặc biệt, phiên đấu thầu TPCP mới nhất do KBNN phát hành, thực hiện tại HNX ngày 14-8, có tổng khối lượng giá trị gọi thầu là 2.500 tỷ đồng với các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, đã huy động thành công vượt khối lượng giá trị gọi thầu với tổng cộng giá trị huy động 3.194 tỷ đồng.

Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP (NĐ 69) quy định việc sử dụng tài sản công (TSC) để thanh toán cho nhà đầu tư (NĐT) khi thực hiện dự án (DA) đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo đó, việc sử dụng TSC để thanh toán cho NĐT thực hiện DA BT phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSC, đất đai, NSNN, đầu tư, xây dựng; việc lựa chọn NĐT thực hiện DA BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng TSC để thanh toán cho NĐT thực hiện DA BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị DA BT tương đương giá trị TSC thanh toán…

NĐ 69 có hiệu lực từ 1-10-2019.