Bảy tháng, lũy kế thu ngân sách tăng 11,9%


Thứ hai, 05/08/2019 - 04:12 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa. Ảnh: T.T

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7-2019 ước đạt 144.450 tỷ đồng. Lũy kế thu bảy tháng ước đạt 891.700 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa tháng 7 ước đạt 124.270 tỷ đồng, tăng khoảng 34.500 tỷ đồng so tháng trước.

Lũy kế thu bảy tháng ước đạt 724.680 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (hơn 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt hơn 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, chỉ có bảy địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2018.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8-2019

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 8-2019. Cụ thể, 1 USD = 23.069 VND; 1 EURO = 25.632 VND; 1 GBP = 28.133 VND; 1 JPY = 213 VND; 1 HKD = 2.950 VND; 1 CNY = 3.348 VND…

Tỷ giá này được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán KBNN. Các cơ quan tài chính, các KBNN tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách căn cứ tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ theo chế độ quy định.