Phân bổ dự toán ngân sách được giao năm 2019 đạt 97,2%


Thứ hai, 22/07/2019 - 04:14 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: TL

Theo số liệu của Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, tính đến ngày 14-6-2019, số ngân sách đã phân bổ theo dự toán được giao năm 2019 đạt tỷ lệ 97,2%. Có 29/71 đơn vị chưa phân bổ hết dự toán được giao.

Qua kiểm tra, việc phân bổ dự toán ngân sách đối với các bộ, ngành, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về thời gian và chất lượng. Các bộ, ngành đã bố trí bảo đảm đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm quản lý chặt, đúng dự toán được duyệt. Đồng thời, các bộ, ngành đã triệt để tiết kiệm chi bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác.

Điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ với hơn 100 dòng ô-tô, xe máy

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô-tô, xe máy. Theo đó, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 71 dòng xe ô-tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu và của 44 dòng xe ô-tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, giá tính lệ phí trước bạ của hai dòng xe ô-tô pick up, tải van nhập khẩu và ba dòng xe ô-tô pick up, tải van sản xuất, lắp ráp trong nước cũng được điều chỉnh.

Đối với xe máy, Quyết định số 1112 đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 21 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu; 33 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước và năm dòng xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.