Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


Thứ năm, 27/06/2019 - 04:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định (NĐ) số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cụ thể, NĐ này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

NĐ này có hiệu lực từ ngày 16-8-2019.

Năm 2020, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT - TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2020 là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực…

Chỉ thị cũng nêu mục tiêu tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển bứt phá thị trường trong nước; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị lớn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%.

Xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc, bảo vệ rừng

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung 4.948 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Thanh Hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng thời gian được hưởng hỗ trợ, không trùng lặp các chính sách hỗ trợ khác trên địa bàn.

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra, xác minh thông tin về Công ty CP Điện tử Asanzo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, vừa yêu cầu các đơn vị ngành tài chính kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Công ty CP Điện tử Asanzo. Cụ thể, giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp Tổng cục Thuế và các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam. Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo các cục hải quan, cục thuế các tỉnh, thành phố rà soát nhằm phát hiện các trường hợp tương tự và đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; đồng thời xem xét trách nhiệm của đơn vị để xảy ra tình trạng trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Giao Tổng cục Hải quan chủ trì tổng hợp chung, trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-7-2019.