Chủ động xây dựng ba kịch bản CPI theo giá xăng, dầu


Thứ ba, 09/04/2019 - 06:31 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây đang diễn biến bất ổn với xu hướng tăng. Trước diễn biến này, các kịch bản điều hành giá năm nay xác định giá xăng, dầu là một yếu tố quan trọng. Cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng ba kịch bản CPI với giá xăng, dầu.

Kịch bản thứ nhất, với giả thiết giá xăng, dầu bình quân thế giới tăng 5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 có thể tăng 3,4% so năm 2018. Kịch bản thứ hai, giá xăng dầu thế giới tăng 10%, khi ấy, CPI năm 2019 sẽ tăng khoảng 3,7%. Kịch bản thứ ba, giá xăng, dầu thế giới tăng 15% có thể sẽ khiến CPI tăng ở mức 3,8-3,9%. Ba kịch bản này đã được cơ quan chức năng báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá. Gắn với từng thời kỳ sẽ có kịch bản chi tiết, biện pháp cụ thể, làm sao giữ được ổn định CPI.