Quý I, tăng trưởng GDP ước đạt 6,79%


Thứ ba, 02/04/2019 - 04:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tổng cục Thống kê họp báo tại trụ sở chính ở Hà Nội. Ảnh: HNV

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế quý I-2019, trong đó, con số đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GDP quý đầu tiên của năm ước đạt 6,79%.

Việc tăng trưởng kinh tế giảm tốc (quý I-2018 tăng 7,45%) đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, kết quả của quý này vẫn cho thấy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khả quan. Tốc độ tăng của GDP quý I năm nay vẫn cao hơn cùng kỳ các năm từ 2011-2017.

Hơn 28.000 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, đến nửa cuối tháng 3-2019, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối 173 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin cơ chế một cửa quốc gia (National Single Window - NSW). Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin NSW đạt hơn 1,97 triệu bộ hồ sơ, với sự tham gia của hơn 28.000 doanh nghiệp.