Nhỏ hơn 3 phần nghìn

TRUNG CHÍNH

Thứ hai, 13/01/2020 - 03:20 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đó là tỷ lệ xử lý các vụ xả thải trái phép vào công trình thủy lợi của Thủ đô Hà Nội trong năm 2019. Chính xác là 5 trên tổng số 1.803 vụ. Tỷ lệ này nhỏ đến mức có thể coi như không tồn tại việc xử phạt.

Cho đến năm 2016, gần 100% doanh nghiệp không có giấy phép xả thải vào các công trình thủy lợi. Tất nhiên việc xả thải vẫn diễn ra mỗi ngày, theo từng ca sản xuất. Theo báo Khoa học và Đời sống, Hà Nội có gần 1.400 điểm xả nước thải vào hệ thống tưới tiêu. Cho đến nay các tổ chức, cá nhân đều có giấy phép kinh doanh phù hợp với ngành nghề đăng ký và giấy phép xả thải vào nguồn nước. Tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ quan trắc mức độ ô nhiễm của nước thải và báo cáo kết quả quan trắc theo định kỳ.

Từ thực trạng hầu như không có doanh nghiệp nào có giấy phép tới gần 100% có đủ giấy phép xả thải là một bước tiến dài, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Vẫn còn hàng nghìn vụ xả thải trái phép vào các công trình thủy lợi mà số vụ được xử lý chỉ vẻn vẹn ở con số 5. Chưa kể, con số hơn 1.800 vụ được nhiều người đánh giá là vẫn nhỏ hơn số vụ xả thải trái phép thực tế nhiều lần. Hiện trạng như vậy là không thể chấp nhận được đối với bất kỳ địa phương nào, càng không thể chấp nhận được đối với Hà Nội - Thủ đô của cả nước.