Đẩy mạnh để phòng, chống tốt hơn

QUANG HƯNG

Thứ năm, 07/11/2019 - 01:12 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Công tác phòng, chống tham nhũng đang tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đẩy mạnh; hệ thống chính trị, cơ quan chức năng tích cực vào cuộc; quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Đầu tháng 11, Bộ Chính trị đã họp để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính T.Ư. Theo đó, cần khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; cũng như nhiệm vụ của Ban Nội chính T.Ư trong tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Trong kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về công tác phòng, chống và xử lý tội phạm tham ô, tham nhũng. Qua đó thể hiện sự ghi nhận với các kết quả cụ thể, quyết tâm cao và tinh thần đấu tranh không có vùng cấm. Đồng thời, các đại biểu cũng bàn thảo về việc khắc phục những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Thực tế cho thấy, ý chí, mục tiêu phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước luôn được dư luận và người dân ủng hộ, đồng hành, được triển khai cụ thể, qua đó làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, đồng thời góp phần giúp nhìn nhận, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao tính chiến đấu, phát huy hiệu quả răn đe, giáo dục tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, khi công tác và phong trào phòng, chống càng được đi sâu, lan tỏa, có thể sẽ bắt gặp nhiều hơn những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cần phải bổ sung, cải tiến. Vì thế, cũng cần sớm nhận diện điều đó, tiếp tục rà soát về tình hình hiện tại và phán đoán những phát sinh trong tương lai để sớm nghiên cứu điều chỉnh, phát triển, nhằm “đón đầu” và xử lý những vi phạm mới, những sai phạm sẽ ngày càng biến hóa tinh vi, phức tạp hơn. Bởi không thể phủ nhận rằng, những mầm mống của tham nhũng vẫn có thể nảy sinh nếu vẫn được nuôi dưỡng trong môi trường thuận lợi của nó, và lợi dụng những kẽ hở của luật pháp, những “khoảng trống” của hoàn cảnh, thời cuộc để lớn lên.