Xây dựng lại phương án miễn, giảm phí tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Thứ Sáu, 05-07-2019, 15:20

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự và yêu cầu các đơn vị thống nhất phương án miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên quốc lộ 6 (QL6), đường Hòa Lạc - Hòa Bình, hoàn thành trong tháng 7-2019.

Trong thời gian xây dựng lại phương án, Bộ đề nghị nhà đầu tư thực hiện việc tạm miễn thu phí sử dụng đường bộ đối với tổ chức, người dân là chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện tại khu vực chung quanh trạm thu phí.

Các dự án BOT thu được gần 5.700 tỷ đồng tiền phí xe qua trạm

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công khai thông tin về số thu từ các dự án (DA) theo hình thức “Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao” - BOT - trên cả nước trong năm tháng đầu năm 2019. Theo đó, với lượng xe qua trạm là 112,4 triệu lượt, 61 DA BOT đã thu được 5.665 tỷ đồng tiền phí sử dụng dịch vụ đường bộ. Chỉ tính riêng trong tháng 5-2019, số tiền thu phí lên tới 1.121 tỷ đồng. Lưu lượng xe qua các trạm là 21,752 triệu lượt.

.