Tạp chí Phụ nữ Mới ra mắt phiên bản điện tử

Thứ Năm, 12-12-2019, 17:49

Sáng ngày 10-12, tạp chí Phụ nữ Mới, cơ quan của Hội nữ trí thức Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản điện tử tại địa chỉ http://phunumoi.net.vn. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trên chặng đường phát triển của tạp chí.

Sau hơn ba năm hoạt động, tính đến nay, tạp chí đã xuất bản 36 số với gần bốn vạn bản. Với đội ngũ làm báo gồm các nữ trí thức, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành và các nhà báo có kinh nghiệm, tạp chí là nguồn cung cấp những thông tin đa chiều, với nhiều góc nhìn mới mẻ, đáng tin cậy, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ; cung cấp thông tin giúp nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, xây dựng và phát triển đất nước… “Tạp chí cũng là nơi mà các nhóm phụ nữ thiệt thòi có được tiếng nói của họ cùng với sự yêu thương của cộng đồng,” nhà báo Phạm Thanh Hà, Tổng Biên tập tạp chí Phụ nữ Mới cho biết.

Phiên bản điện tử của tạp chí có giao diện hiện đại, tích hợp nhiều giải pháp công nghệ mới. Trong năm tới, tạp chí sẽ có những thay đổi quan trọng về cả nội dung và hình thức nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tập hợp, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

.