Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ Hai, 06-04-2020, 17:19
Nguồn: vho.com.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ gửi người dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp (DN) về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, thời gian qua, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Vì vậy, việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức và cộng đồng DN sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thời gian qua, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và DN, hạn chế nguy cơ lây nhiễm do dịch Covid-19 gây ra.

Tạm dừng xuất cảnh người lao động

Tại công điện ngày 5-4, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30-4-2020; khẩn trương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký hợp đồng cung ứng lao động kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cục Việc làm, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương hướng dẫn các địa phương tổ chức những hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện,...) ngay sau khi Chính phủ cho phép…

.