Hỏi & Đáp

Thứ Tư, 18-09-2019, 16:29

Bạn đọc:

Tôi có hộ khẩu ở tỉnh Vĩnh Long nhưng đang sống và có đăng ký tạm trú tại TP Hồ Chí Minh. Nay tôi đang dự định mua một chiếc xe máy và đăng ký giấy tờ xe ở thành phố. Xin hỏi Thời Nay, trường hợp của tôi có được đăng ký lấy biển số xe ở TP Hồ Chí Minh hay không? Trần Văn Thanh (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Theo quy định tại Điều 9 Giấy tờ của chủ xe được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về yêu cầu giấy tờ của chủ xe bắt buộc bao gồm:

Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau: Giấy CMND, trường hợp chưa được cấp CMND hoặc nơi thường trú ghi trong CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu.

Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân; giấy chứng minh quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng); trường hợp không có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

Do đó, trong trường hợp này bạn phải đăng ký biển số xe ở nơi bạn có sổ hộ khẩu là Vĩnh Long, còn ở TP Hồ Chí Minh thì không được đăng ký.

Nếu bạn là sinh viên đang theo học hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại TP Hồ Chí Minh, có giấy giới thiệu của nhà trường; nếu bạn có giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân; giấy chứng minh quân đội nhân dân thì mới được làm giấy tờ xe ở TP Hồ Chí Minh.

.