Đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi dạy thêm, học thêm

Thứ Năm, 04-10-2018, 17:14

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó tăng mức phạt tiền đối với các hành vi dạy thêm và học thêm. Nếu được thông qua, dự thảo Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 138 năm 2013.

Theo dự thảo, sẽ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Đối với hành vi dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên, mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Riêng với các hành vi dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã học hai buổi/ngày và hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa sẽ chịu mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

.