Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Thứ Sáu, 27-11-2020, 16:32
Người dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) trồng cà chua trong nhà lưới. Ảnh minh họa ĐĂNG KHOA

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, đề xuất một số huyện, xã ở 22 tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn, dùng làm căn cứ xác định trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn quy định.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ ngày 1-1-2021, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021, mỗi năm tăng ba tháng với nam và bốn tháng với nữ, để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 vào năm 2035, nam là 62 vào năm 2028.

Tuy nhiên, đối với người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021, thì được nghỉ hưu thấp hơn tuổi quy định tối đa 5 năm.

Giảm hơn 1.000 trường công lập

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 - 2020, cả nước đã giảm 1.167 trường công lập ở tất cả các cấp, từ mầm non đến THCS. Trong khi đó, hệ ngoài công lập tăng 205 trường. Việc giảm số lượng trường công lập do các địa phương đã tích cực thực hiện sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Số trường ngoài công lập tăng đã giúp các địa phương có nhu cầu cao về trường, lớp như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... giảm được áp lực sĩ số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế và không thu thuế điện tử

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc thông báo chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên hệ thống điện tử (Hệ thống MGH) kể từ ngày 23-11-2020. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan, tỉnh, thành phố nghiên cứu Quyết định 3535/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử”. Khẩn trương thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn cho doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện Hệ thống MGH. Riêng phân hệ xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo triển khai sau. 

.