Cùng hành động bảo vệ quyền trẻ em

Thứ Hai, 19-08-2019, 15:51

Ngày 17-8, phiên thảo luận, đối thoại giữa 169 trẻ em với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm trong công tác trẻ em đã diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019.

Tại phiên thảo luận, 169 em nhỏ, đại diện cho 26 triệu trẻ em trên khắp cả nước, đã chủ động nêu ý kiến, nguyện vọng và đề xuất sáng kiến, giải pháp đối với những vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích... với tinh thần “Trẻ em lên tiếng - Trẻ em khởi xướng - Trẻ em cùng hành động”.

Sáu nhóm vấn đề: phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; an toàn trên môi trường mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống của trẻ em; chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và sự phát triển toàn diện cho trẻ em đã được trình bày trong cuộc đối thoại. Qua các vấn đề trình bày, các đại biểu trẻ em đã đưa ra nhiều thông điệp, kiến nghị, như bạo lực đối với trẻ em là hành vi hủy hoại tuổi thơ, cần phải kiên quyết loại trừ; không còn bạo lực ở nhà trường và gia đình là hạnh phúc của trẻ thơ; vì tương lai tươi sáng, hãy nói không với lao động trẻ em… Các sáng kiến, kiến nghị này sẽ được tổng hợp và nghiên cứu xem xét trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan tới trẻ em, đặc biệt cho giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030.

.