Can thiệp không bạo lực với trẻ tự kỷ

Thứ Hai, 09-12-2019, 19:05

Các phương pháp, chương trình can thiệp đối với trẻ tự kỷ đã được thảo luận tại tọa đàm do Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCHIP) tổ chức ngày 7-12, tại Hà Nội.

Theo Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 200 người mắc chứng tự kỷ, trong đó 1% là trẻ em. Cả nước hiện nay chưa có trường công lập nào dành riêng cho đối tượng học sinh tự kỷ với chương trình can thiệp chuẩn. Các trung tâm can thiệp hiện nay được mở ra tương đối nhiều, chủ yếu là các cơ sở do tư nhân thành lập, mỗi nơi dạy một kiểu khiến phụ huynh rất khó để lựa chọn.

Dựa vào kinh nghiệm thực tế và những nghiên cứu, các chuyên gia đã đưa ra bảng tiêu chí đánh giá nhằm giúp các gia đình có cơ sở khi lựa chọn. Tham gia tọa đàm, các chuyên gia, phụ huynh cùng nhau chia sẻ kiến thức và thông tin cập nhật về tầm quan trọng của theo dõi và giám sát chất lượng chuyên môn của các trung tâm/cơ sở can thiệp, thảo luận về việc xây dựng những tiêu chuẩn lựa chọn trung tâm/cơ sở can thiệp cho trẻ tự kỷ.

.