Tỉnh nói khác ý Bộ

Chủ Nhật, 10-11-2019, 23:22
Công trường Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú (Hà Giang). Ảnh: VOV

Mặc dù đã có những kết luận về vi phạm liên quan du lịch tại Đồng Văn (Hà Giang) từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vào ngày 25-10, nhưng UBND tỉnh Hà Giang vẫn phủ nhận những kết luận đó qua báo cáo ngày 30-10… Bộ VHTT&DL lại vừa tiếp tục khẳng định Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú thực hiện không đúng quy hoạch của Thủ tướng đã ký.

1. Theo công văn ngày 25-10 của Bộ VHTT&DL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký, qua kiểm tra thực tế, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú đã triển khai mà chưa tuân thủ hai Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ VHTT&DL tại các văn bản đã gửi trước đó.

Tuy nhiên, trong báo cáo ngày 30-10 của UBND tỉnh Hà Giang do Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn ký lại khẳng định: Dự án đã được UBND tỉnh Hà Giang chấp nhận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 4-11-2016… Vị trí hiện trạng khu vực thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú (5,8 ha) nằm ngoài khu vực II - khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, danh thắng Lũng Cú khoảng 150 m. Khu vực này cũng phù hợp với nội dung các quy hoạch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013; Quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

2. Trả lời báo cáo này, ngày 5-11 Bộ VHTT&DL tiếp tục khẳng định Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú thực hiện không đúng với quy hoạch của Thủ tướng đã ký.

Công văn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký nêu rõ: Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú mặc dù nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ của Di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú nhưng nằm trong khu vực cảnh quan chung của di tích. Đồng thời, vị trí xây dựng của dự án nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh trong danh mục Công viên địa chất toàn cầu năm 2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại hai Quy hoạch: Quy hoạch phát triển du lịch và Quy hoạch xây dựng.

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh: Do đó, quá trình triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh này, ngoài việc thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định của pháp luật liên quan, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và hai Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo chứng minh trong công văn của Bộ, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú không thuộc các loại hình đã được xác định tại Quy hoạch phát triển du lịch và Quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cũng cho biết, mặc dù Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2016, nhưng đến tháng 3-2018, UBND tỉnh Hà Giang mới có văn bản gửi Bộ để xin ý kiến đối với Dự án này. Đặc biệt, trong hồ sơ, Dự án còn đề xuất một số hạng mục dự kiến triển khai trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú. Phản hồi, Bộ đã hai lần có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang để góp ý, hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Dự án gửi Bộ xem xét, thẩm định (các Công văn số 1569/BVHTTDL-DSVH ngày 17-4-2018 và số 2532/BVHTTDL-DSVH ngày 11-6-2018). Nhưng cho đến nay, cơ quan đầu ngành về văn hóa chưa nhận được văn bản đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang về hồ sơ Dự án đã hoàn chỉnh theo các ý kiến của Bộ để có thể thẩm định theo khoản 1 Điều 36 Luật Di sản văn hóa và Điều 15 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP.

Tình hình đang cho thấy, dự án được triển khai đã dẫn đến tình trạng núi bị cắt xẻ, cảnh quan bị biến dạng. Đặc biệt, theo phân tích của Bộ VHTT&DL, dự án đã không tuân thủ đúng theo quy hoạch do chính Thủ tướng Chính phủ ký về việc bảo tồn, phát huy giá trị không gian, văn hóa khu vực này.

Khoản 1 Điều 36 Luật Di sản văn hóa quy định: “Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch”.
Điều 15 Nghị định số 9 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa: “Khi thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh, của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt”.
.