Hỏi & Đáp

Thứ Năm, 25-06-2020, 16:56

Bạn đọc:

Theo quy định, thí sinh (TS) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia phải có thẻ căn cước công dân để lập tài khoản đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển. Xin hỏi Thời Nay, trong trường hợp đến ngày hết hạn đăng ký dự thi mà em chưa có thẻ căn cước công dân thì có cách nào để được đăng ký tài khoản? (Đinh Nhật Minh, minhnhat.123@...)

Thời Nay:

Theo văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi làm thủ tục dự thi, TS phải có căn cước công dân. Khi nộp phiếu đăng ký dự thi, TS sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản (là số căn cước công dân) và mật khẩu để đăng nhập hệ thống quản lý thi tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thời hạn đăng ký dự thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là ngày 30-6. TS đã đăng ký sơ tuyển phải dùng căn cước công dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển. Trong trường hợp không có căn cước công dân, hệ thống quản lý thi sẽ gán cho TS một mã số gồm 12 ký tự để quản lý và sử dụng. Tài khoản này được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi và theo dõi suốt quá trình từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, TS nên thay đổi ngay mật khẩu và bảo mật. Trường hợp quên tài khoản, mật khẩu thì có thể liên hệ đơn vị đăng ký dự thi để được cấp lại.

Những TS muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email cá nhân khi đăng ký dự thi. Khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, phát hiện có sai sót về nội dung đăng ký dự thi có thể phản hồi trên hệ thống trước ngày 5-7.

.