Hỏi & Đáp

Thứ Ba, 23-06-2020, 14:25

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, thí sinh tự do sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội sẽ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như thế nào? (Lê Kiên, quận Ba Đình, Hà Nội).

Thời Nay

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội vừa có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó nêu rõ trường hợp thí sinh tự do tham dự kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT phải thực hiện các quy định như sau:

- Thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5, bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định; thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

- Về quy định xét công nhận tốt nghiệp, theo đó, thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 42 Quy chế thi mới được công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Lưu ý, sau ngày 30-6, thí sinh không được quyền thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. Chậm nhất vào ngày 20-7, tất cả thi sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Riêng thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2019 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi.

.