Hỏi & Đáp

Thứ Ba, 19-05-2020, 14:03

Bạn đọc:

Tôi được biết, một số trường hợp khi di chuyển bằng máy bay sẽ được hưởng chính sách không thu tiền sử dụng dịch vụ hàng không. Xin Thời Nay giải thích rõ hơn về thông tin này? (Trần Mạnh, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Theo Thông tư 53/2019 của Bộ Giao thông vận tải, có hiệu lực ngày 15-3-2020, các dịch vụ hàng không thu tiền sử dụng gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không; dịch vụ phục vụ hành khách.

Theo đó, chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại) thuộc đối tượng không thu tiền sử dụng dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Tương tự, các chuyến bay công vụ, chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác cũng không thu tiền các loại dịch vụ trên.

Cũng theo Thông tư 53, hành khách sẽ không phải đóng tiền sử dụng dịch vụ an ninh hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách trong các trường hợp sau:

- Hành khách đi trên các chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại), chuyến bay công vụ, chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo.

- Hành khách quá cảnh trong vòng 24 giờ (không bao gồm hành khách quá cảnh đi nối chuyến nội địa - quốc tế và ngược lại). Việc không thu tiền đối với hành khách trong trường hợp này chỉ áp dụng cho chặng đến và đi từ Việt Nam được xuất trên cùng một vé hành khách và hành lý.

- Thành viên tổ bay (kể cả trường hợp chuyển cảng hàng không).

- Trẻ em dưới hai tuổi (tính tại thời điểm khởi hành chặng đầu tiên).

.