Hỏi & Đáp

Thứ Sáu, 15-05-2020, 16:58

Bạn đọc:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên em đã về nước sinh sống và đang học online để hoàn thành chương trình phổ thông. Dự định trong kỳ tuyển sinh tới, em sẽ nộp hồ sơ vào một trường đào tạo giáo dục mầm non. Xin hỏi Thời Nay, với học sinh đã học tập tại nước ngoài, điều kiện dự tuyển cần đáp ứng những gì? (Phạm Thị Hương, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời Nay:

Trong Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra, đối tượng dự tuyển được quy định như sau: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, hay đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành), hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Ngoài việc xác nhận tốt nghiệp THPT tại nước ngoài, quy định cũng nêu rõ thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

- Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký xét tuyển hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu đăng ký xét tuyển hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

.