Hỏi & Đáp

Thứ Sáu, 08-05-2020, 17:05

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, nếu năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thì còn chính sách ưu tiên cho nhóm học sinh trường chuyên không? Điều kiện này có áp dụng cho tất cả trường chuyên trên cả nước không? (Đinh Ngọc Minh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Thời Nay:

Theo thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN, năm 2020, ngoài học sinh được hưởng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm đối tượng là học sinh trường chuyên được quy định như sau:

- Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm ba năm học THPT đạt loại tốt. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT được tổ chức hằng năm; là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia (được sử dụng kết quả bảo lưu).

Ngoài ra, học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả ba năm THPT chuyên và có tổng điểm bốn bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm, trong đó không có điểm bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT dưới 5,0 điểm.

- Với học sinh một số trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (không phải là hai trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQG. Nhưng quy định này chỉ áp dụng với học sinh theo danh sách các trường THPT chuyên được đơn vị đào tạo dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

.