Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 13-01-2020, 00:46

Bạn đọc:

Em là con bệnh binh, hiện đang được hưởng chế độ miễn, giảm học phí trong quá trình học đại học. Xin hỏi Thời Nay, nếu em học tiếp văn bằng hai ngoại ngữ cũng tại một khoa trực thuộc trường đại học đang học thì có được áp dụng chế độ miễn giảm học phí nữa không? (Lê Thị Lương, luongt4.le@....com).

Thời Nay:

Theo khoản 8 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-3-2016 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 quy định:

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh (HS), sinh viên (SV), học viên (HV) trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.

- Các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, HS phổ thông; HS, SV hệ cử tuyển; HS trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; HS, SV, HV cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; HV học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình THCS, THPT... Vì vậy, trường hợp của bạn không được miễn học phí khi học văn bằng hai.

.